לאור המצב הבטחוני באזור הדרום ובטולים של תלמידים ומורים מחו"ל. החליט ועד המנהל של תל חי כתות אמן בינלאומיות , לערוך את כיתות האמן השנה במתכונת מצומצמת.
הקורס יתקיים במדרשת בן גוריון שבשדה בוקר בתאריכים: 29/07/2014 - 07/08/2014.
תתקיימנה כיתות אמן, שיעורים אישיים וכל ערב קונצרטים של תלמידים הכל פתוח לקהל הרחב חינם ללא תשלום.
נקיים את תחרות הקונצרטו בתאריך שנודיע עליו.
נסיים את הקורס בקונצרט שיתקיים ב 07/08 באולם קלמונט באקדמיה למוסיקה באוניברסית ת"א.
תכנית כיתות האמן תתפרסם במהלך היום.
בתקוה לימים של שקט
An Interview with our former student Daniil Trifonov
for the benefit of our present and future ones